„ŻYWA ŚCIÓŁKA Z ZERO TILLAGE”

Operacja "ŻYWA ŚCIÓŁKA Z ZERO TILLAGE" polega na bezpośrednim wysiewie pszenicy i rzepaku ozimego z nasionami wybranymi na żywą ściółkę, następnie wsiewie tych roślin w już istniejącą żywią ściółkę i utrzymanie okrywy gleby z żywej ściółki przez czas trwania operacji. Jednocześnie zakłada się opracowanie i wdrożenie lepszych zdrowotnie roślin pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

Uprawa zero tillage

Charakterystyczne cechy uprawy zero tillage inaczej uprawy zerowej:

To skrajne rozwiązanie produkcji roślinnej bez użycia jakichkolwiek maszyn uprawowych, poza siewnymi, wykraczające poza przyjętą definicję uprawy bezorkowej inaczej nazwana uprawa zerowa (ang. zero tillage), określana potocznie jako siew bezpośredni. Zakłada całkowitą rezygnację z wykonywania „tradycyjnych” zabiegów na ziemi uprawnej.

Przed wdrożeniem nowej technologii gospodarstwa rolne winny przejść wcześniej tzw. etap produkcji w systemie bezorkowym i wykonać:

  • analizę gleby, która pozwoli na optymalizację jej PH i uzupełnienie niedoborów składników pokarmowych,
  • usunąć podeszwę płużną, czyli nadmierne zagęszczenie podglebia, powstające między warstwą orną a podorną,

Siewnik do siewu bezpośredniego zazwyczaj wyposażony jest w tarcze rozcinające glebę i tworzące w niej szczeliny, w których umieszczany jest materiał siewny. W tej metodzie nie likwiduje się ścierniska ani pozostałości innego typu upraw.

odmiana-zboza-na-gorsze-stanowiska
pexels-pixabay-158603
Zalety

Zalety uprawy zero tillage

Siew bezpośredni przekłada się na ochronę gleby przed erozją, poprawę struktury, zwiększenie próchnicy, zatrzymanie wody, co ma istotne znaczenie przy nawracających suszach, mniejsze wypłukiwanie składników pokarmowych do wód gruntowych i aktywniejsze i bardziej różnorodne życie biologiczne w glebie. Dodatkowo oszczędność czasu, mniejsze zużycie paliwa, co wpływa na wzrost opłacalności produkcji.

rape-blossom-502973_1920
Wady

Wady uprawy zero tillage

Przy stosowaniu tylko uprawy zerowej zauważono zmniejszenie plonów i wzrost zachwaszczenia, które trzeba eliminować za pomocą większej ilości „chemii”, dodatkowo powstają sprzyjające warunki do namnażania się szkodników roślin, w tym ślimaków, chrząszczy, myszy.

Odpowiedzią na optymalne wykorzystanie uprawy zerowej, by nie wzrastało zachwaszczenie gleby i nie spadały plony jest innowacyjna technologia:

„ZERO TILLAGE Z ŻYWĄ ŚCIÓŁKĄ”

Na żywą ściółkę wybrano dwie rośliny:

Projekt bez tytułu - 2023-04-04T121708.572

Komonica

Komonica ma łodygę o długości od 10 do 40 cm, rozesłana, płożąca lub podnosząca się, o silnie rozwiniętym palowym korzeniu, który może nawet sięgać na głębokość 1,5 m. Roślina odporna na mróz, dobrze sprawdza się na słabszych glebach, wieloletnia i nie inwazyjna. Dobrze sprawdza się jako roślina drugorzędna. W metodzie zero tillage największe znaczenie ma jej system korzeniowy. Jest to gatunek stosunkowo wytrzymały na trudne warunki siedliskowe. Radzi sobie dobrze tam, gdzie nie poradziłoby sobie wiele gatunków. Wykazuje się dobrą odpornością na mrozy, udeptywanie oraz przegryzanie. Oprócz tego komonica to roślina miododajna.

Projekt bez tytułu - 2023-04-04T121655.337

Koniczyna biała

Koniczyna biała ma zdolność do wytwarzania licznych, drobnych korzeni przybyszowych, które lepiej ukorzeniają roślinę i usprawniają pobieranie wody. Jej łodyga jest płożąca, a długość pędów bocznych może wynosić nawet 1m, korzeń do 1 m. Koniczynę białą wysiewaną z innymi roślinami, np. trawami, cechuje 2-3 letnia cykliczność. Po takim okresie wzrostu roślina całkowicie obumiera, a jej resztki wzbogacają glebę w makro- i mikroelementy. Optymalnymi warunkami rozwoju koniczyny białej jest ciepła i wilgotna wiosna. Roślina dobrze znosi kilkunastodniowe zalanie wodą i suszę. Jest wrażliwa na niedobór światła. Ma stosunkowo niskie wymagania glebowe, rośnie zarówno na glebach lekko piaszczystych jak i torfach. Dobrze sprawdza się jako roślina drugorzędna.

Aktualności

Zobacz aktualności dotyczące projektu

„ZERO TILLAGE Z ŻYWĄ ŚCIÓŁKĄ”

Zapraszamy na stronę i do kontaktu z nami.

Relacje i badania nowej technologii na uprawach rzepaku ozimego i pszenicy ozimej z żywą ściółką,
wykonywane w województwie warmińsko-mazurskim u partnerów projektu, prowadzone przez Instytut
Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie
internetowej w zakładce realizacja projektu.

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE"

Operacja pn.: „ŻYWA ŚCIÓŁKA W PARZE Z ZERO TILLAGE”

mająca na celu

„OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII ZERO TILLAGE Z ŻYWĄ ŚCIÓŁKĄ DLA PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO”.

WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH DZIAŁANIA M16 WSPÓŁPRACA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020