GRUPA OPERACYJNA POD NAZWĄ:

„ŁAZDOJE ZERO TILLAGE”

ZGODNIE Z PODPISANĄ UMOWĄ O PRZYNANIU POMOCY NR 00006.DDD.6509.00321.2022.14

Lider projektu

Agnieszka Baudet

jednostka naukowo-badawcza

Instytut genetyki roślin Polska akademia nauk

ośrodek doradczy

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Rolnik

Gospodarstwo Rolne 

Rolnik

Gospodarstwo Rolne 

MŚP

Kancelaria Radcy Prawnego