IMG_2432

Komonica z rzepakiem po zimie

Rzepak z komonicą po zimie. Zdjęcia wykonano w czasie liczenia obsady w dniu 17.03.2024 r.  Jak widać wsiewka komonicy nie jest gęsta. Rzepak zasiany w metodzie zero rośnie bardzo dobrze i swobodnie. Komonicy spodziewaliśmy się co prawda więcej ale niestety wada systemu siewnego w siewniku SKY spowodowała, że nasiona spadały na mulcz ze słomy, przez nieszczelny system wysiewu, zamiast w ziemię, co spowodowało, że nie dotknęły ziemi i mają obecnie niską obsadę. Będzie konieczny dosiew komonicy po zbiorach rzepaku na jesieni 2024 r. Nie wszystko można przewidzieć.  Rzepak ma dużo większe ziarno i po uszczelnieniu siewnika nie wysypywał się przed trafieniem do redlic siejących a małej komonicy takie prowizoryczne uszczelnienie nie pomogło. Jednak w warunkach laboratoryjnych komonica jest bardzo gęsta i zasiany w niej rzepak rośnie bardzo dobrze.  

IMG_3221

Siew siewnikiem do siewu bezpośredniego SKY z 08.2023 roku

OPERACJA „ŻYWA ŚCIÓŁKA Z ZERO TILLAGE” POLEGA NA BEZPOŚREDNIM WYSIEWIE PSZENICY I RZEPAKU OZIMEGO Z NASIONAMI WYBRANYMI NA ŻYWĄ ŚCIÓŁKĘ, NASTĘPNIE WSIEWIE TYCH ROŚLIN W JUŻ ISTNIEJĄCĄ ŻYWĄ ŚCIÓŁKĘ I UTRZYMANIE OKRYWY GLEBY Z ŻYWEJ ŚCIÓŁKI PRZEZ CZAS TRWANIA OPERACJI. JEDNOCZEŚNIE ZAKŁADA SIĘ OPRACOWANIE I WDROŻENIE LEPSZYCH ZDROWOTNIE ROŚLIN PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO.

Relacja w prezentacji do pobrania.